พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ Gross Domestic Product (Production)

กรองผลลัพธ์
  • Gross Domestic Product (Production) 147 recent views

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
    กองบัญชีประชาชาติ 21 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).