พบ 3 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common รูปแบบ: XLSX แท็ค: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส

กรองผลลัพธ์
 • Quarterly Gross Domestic Product (Expenditure) 46 recent views

  มูลค่าการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Quarterly Gross Domestic Product (Chain Volume Measures) 46 recent views

  มูลค่าการผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Quarterly Gross Domestic Product (Production) 54 recent views

  มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ กิจกรรมการผลิต ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).