พบ 3 ชุดข้อมูล

แท็ค: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส

กรองผลลัพธ์
 • Quarterly Gross Domestic Product (Chain Volume Measures) 64 recent views

  มูลค่าการผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 25 กันยายน 2565
 • Quarterly Gross Domestic Product (Expenditure) 64 recent views

  มูลค่าการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 25 กันยายน 2565
 • Quarterly Gross Domestic Product (Production) 93 recent views

  มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ กิจกรรมการผลิต ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 24 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).