พบ 1 ชุดข้อมูล

หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: NI Main Accounts

กรองผลลัพธ์
  • Main Accounts 107 recent views

    ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
    กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).