พบ 5 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ตารางสถิติบัญชีประชาชาติ

กรองผลลัพธ์
 • Gross Domestic Product (Production) 158 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • National income 51 recent views

  รายได้ประชาชาติ คือการคำนวณผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Gross Domestic Product 121 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Main Accounts 105 recent views

  ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Gross Domestic Product (Expenditure) 126 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).