พบ 3 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส

กรองผลลัพธ์
 • Quarterly Gross Domestic Product (Chain Volume Measures) 59 recent views

  มูลค่าการผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Quarterly Gross Domestic Product (Expenditure) 68 recent views

  มูลค่าการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
 • Quarterly Gross Domestic Product (Production) 78 recent views

  มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ กิจกรรมการผลิต ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).