พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: NI Gross Domestic Product (Expenditure)

กรองผลลัพธ์
  • Gross Domestic Product (Expenditure) 136 recent views

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
    กองบัญชีประชาชาติ 25 กันยายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).