พบ 11 ชุดข้อมูล

กรองผลลัพธ์
 • Gross Domestic Product (Production) 158 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการผลิต เป็นผลรวมของมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของทุกๆ การผลิต ในรอบ 1 ปี
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • National income 51 recent views

  รายได้ประชาชาติ คือการคำนวณผลตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ย และกำไร
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Gross Domestic Product 121 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Main Accounts 105 recent views

  ภาพรวมระบบบัญชีประชาชาติ
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Gross Domestic Product (Expenditure) 126 recent views

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ด้านการใช้จ่าย คือการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและสะสมทุน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งสินค้าและบริการที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Quarterly Gross Domestic Product (Expenditure) 46 recent views

  มูลค่าการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Quarterly Gross Domestic Product (Chain Volume Measures) 46 recent views

  มูลค่าการผลิตและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในการซื้อสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 30 มกราคม 2566
 • Quarterly Gross Domestic Product (Production) 54 recent views

  มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายของ กิจกรรมการผลิต ในรอบ 1 ไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มกราคม 2566
 • QGDP Dashboard 19 recent views

  Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส
  กองบัญชีประชาชาติ 27 กรกฎาคม 2565
 • GPP Dashboard 7 recent views

  Dashboard นำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มิถุนายน 2565
 • คู่มือการจัดทำรายได้ประชาชาติ 18 recent views

  คู่มือการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ รายไตรมาส แบบปริมาณลูกโซ่
  กองบัญชีประชาชาติ 29 มิถุนายน 2565